Купить Hyundai Tucson

Hyundai Tucson
2.0 AT (150 л.с. 4×4)
Start 1 238 000 руб.
Comfort 1 308 000 руб.
Travel 1 498 000 руб.
Prime 1 608 000 руб.
2.0 MT (150 л.с. 4×4)
Comfort 1 258 000 руб.
1.6 AMT (177 л.с. 4×4)
Comfort 1 373 000 руб.
Travel 1 563 000 руб.
Prime 1 673 000 руб.
Prime + High-tech 1 758 000 руб.
2.0 AT (185 л.с. 4×4)
Comfort 1 498 000 руб.
Travel 1 688 000 руб.
1.6 MT (132 л.с.)
Start 987 000 руб.
2.0 AT (150 л.с.)
Start 1 168 000 руб.
Comfort 1 238 000 руб.